Wat we doen

Stichting Elijah Gambia houdt zich bezig met kleinschalige projecten..

waarvan individuele armere mensen in The Gambia direct profijt hebben.
In 2012 heeft de stichting een sponsorproject opgezet om het schoolgeld te bekostigen van kinderen wiens ouders dit niet kunnen betalen. Zie uitgebreidere informatie onder ‘projecten’.
Dit project heeft zijn uitwerking op drie niveaus: ten eerste krijgt het individuele kind goed onderwijs waardoor haar kansen op een beter bestaan aanzienlijk toenemen; ten tweede worden de gezinnen van deze kinderen financieel ontlast waardoor er hopelijk enige ruimte voor andere basale levensbehoeften ontstaat; en ten derde leggen we met dit sponsorproject een structurele financiële basis onder de school waarop deze kinderen zitten, zodat ook daar ruimte ontstaat om zich verder te ontwikkelen in plaats van constant achter de feiten aan te lopen.

Diverse keren per jaar worden goederen zoals schoolmeubilair, leerondersteunende middelen, computers, kleding, en wat er meer nodig is voor de school of de gezinnen, middels een zeecontainer verscheept naar onze contacten in Gambia.
Alle gezinnen uit het sponsorproject zijn door een afvaardiging van het bestuur thuis bezocht     om ook binnen de gezinnen de noden te inventariseren. Waar nodig worden gezinnen voorzien van rijst en andere voedingsmiddelen, matrassen, kleding en dergelijke.

Er zijn veel kleine initiatieven vanuit het buitenland om gericht hulp te bieden aan doelgroepen in The Gambia. Net als onze stichting zijn vele initiatieven ontstaan na een ‘vakantieshock’ van toeristen uit Europa die Gambia bezochten.  Stichting Elijah Gambia onderhoudt een open communicatie met andere hulporganisaties die actief zijn in The Gambia, om zo de hulpverlening op elkaar af te stemmen of waar nodig samen te werken om de efficiency te verhogen. Met elkaar zullen we er in slagen om vele Gambianen een beter bestaansniveau te helpen bereiken!