Doneer een gift:

Ook eenmalige donaties voor onze projecten zijn van harte welkom! Ons (IBAN)rekeningnummer bij de ING is: NL40INGB0007039463 t.n.v. Stichting Elijah Gambia.
De volle 100% van uw gift of sponsorgeld wordt daadwerkelijk besteed aan de mensen die het nodig hebben. Alle kosten die de stichting met zich meebrengt worden door het bestuur gedragen.