Kleuter project dependance 'New Jeshwang'

In september 2013 is door de directie van de King's Kid Academy een dependance gestart met 3 kleutergroepen in een gehuurd gebouwtje in Serekunda, New Jeshwang.
De kleuterschool heet in Gambia Nurseryschool en deze wordt niet gesubsidieerd door de overheid. Alleen de Primaryschool (basisschool groep 3 t/m 8) wordt vanuit de staat (deels) bekostigd.
Stichting Elijah Gambia heeft geld gedoneerd voor het egaliseren van de vloeren in de lokalen en voor het opknappen van het schoolplein.
Ook zijn er allerhande kleuter leer- en speelmaterialen opgestuurd.
Sinds september 2014 geeft Stichting Elijah Gambia 24 kleuters uit de wijk rondom dit schooltje de kans op een stevige leerbasis door hun schoolgeld te bekostigen.