Incidentele projecten

Kerstproject 2013:
In december 2013 vierden we het kerstfeest met alle kids van de King's Kid Academy. Er was  veel muziek en dans. Alle 330 kinderen van de school kregen een boekje en een cadeautje.
Het kerstverhaal werd verteld door Bisshop Dennis. Voor alle kinderen werd gekookt en daarvan hebben ze heerlijk gesmuld.  We hebben het kerstfeest kunnen bekostigen uit de opbrengst van het Paasdankoffer van het koor Chara, een maandcollecte van de Baptistengemeente Zoetermeer en diverse particuliere giften. "zie uitgebreid fotoverslag van het kerstproject in de nieuwsbrief van januari 2014!"

Vervoers project

Diverse malen per jaar worden er allerhande goederen zoals schoolmeubilair, leerondersteunende middelen, speelmaterialen, computers, kleding, en wat er meer nodig is voor de school of de gezinnen, middels een zeecontainer verscheept naar onze contacten in Gambia. We kunnen hiervoor meeliften met 'Stichting Bennie helpt Gambia, u ook?' die twee keer per maand een container vol naar Gambia verstuurt.

FOTO 21k FOTO 20k

Ondersteuning van school, kerk en gezinnen

Direct bij de start van de stichting in 2012 hebben we de school kunnen laten aansluiten op het elektriciteitsnet. Dit heeft veel nieuwe mogelijkheden en  kansen gegeven. Inmiddels zijn er enkele computers voor de schoolleiding en voor het voortgezet onderwijs aanwezig. Daarnaast is er al veel schoolmeubilair en onderwijsondersteunend materiaal verstuurd. De gezinnen worden in de gaten gehouden wat betreft basale levensbehoeften als voeding en waar nodig worden zij door de stichting voorzien in rijst en andere levensmiddelen. Daarnaast wordt diverse malen per jaar kleding uitgedeeld. In 2013 kregen 7 gezinnen een tweepersoons matras en ongeveer 15 gezinnen een baal rijst van 25-50 kilo.

FOTO 22k

FOTO 23k

Kleuter project dependance 'New Jeshwang'

In september 2013 is door de directie van de King's Kid Academy een dependance gestart met 3 kleutergroepen in een gehuurd gebouwtje in Serekunda, New Jeshwang.
De kleuterschool heet in Gambia Nurseryschool en deze wordt niet gesubsidieerd door de overheid. Alleen de Primaryschool (basisschool groep 3 t/m 8) wordt vanuit de staat (deels) bekostigd.
Stichting Elijah Gambia heeft geld gedoneerd voor het egaliseren van de vloeren in de lokalen en voor het opknappen van het schoolplein.
Ook zijn er allerhande kleuter leer- en speelmaterialen opgestuurd.
Sinds september 2014 geeft Stichting Elijah Gambia 24 kleuters uit de wijk rondom dit schooltje de kans op een stevige leerbasis door hun schoolgeld te bekostigen.