Nieuwsbrief zomer 2020

Beste sponsors en andere betrokkenen,

Middels deze nieuwsbrief willen we u weer op de hoogte brengen van de activiteiten van Stichting Elijah Gambia in het afgelopen jaar.

Door de coronacrisis is de reis die wij in april naar Gambia hadden gepland niet doorgegaan.

We hebben dit jaar de scholen, gezinnen, sponsorkinderen en Mariama en Amady dus niet kunnen bezoeken. Op dit moment is er nog een negatief reisadvies voor Afrika en of dat dit jaar nog zal veranderen is nu nog onbekend. Ons volgende bezoek zal daarom niet eerder zijn dan begin 2021.

nieuwsbrief zomer 2020