Nieuwsbrief winter 2017

Via deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van nieuws en activiteiten van Stichting Elijah Gambia. 
 
 
In november 2017 hebben Ab en Jannie hun vakantie in Gambia doorgebracht. Namens de stichting hebben zij ook feeling gehouden met de scholen, de kerken en de gehandicapte mensen die we als stichting onder onze hoede hebben genomen. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u een korte foto impressie van  hun belevenissen. En ook leest u het laatste nieuws vanuit de stichting. 
 
Klaas en Leny hopen in maart 2018 weer naar Gambia af te kunnen reizen. Dan zal er ook weer een ontmoeting plaatsvinden met alle individuele sponsorkinderen. 

 winter 2017