Nieuwsbrief zomer 2017

Beste sponsors en andere betrokkenen,
Via deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van nieuws en activiteiten van Stichting Elijah Gambia.
Het is alweer even geleden dat we een nieuwsbrief hebben uitgegeven. Dat komt niet omdat er niet gewerkt wordt, maar omdat er dit jaar nog geen nieuwe dingen zijn gebeurd.
Maar de vaste zaken lopen des te beter. De sponsoring van de kinderen op school. Het vervoeren van goederen naar de scholen, gezinnen en de twee gehandicapte mensen die we onder onze hoede hebben genomen. Amady is inmiddels voorzien van een nieuw matras met incontinentielegger, een voorraad incontinentiemateriaal en goederen die hij uit kan delen op de compound. Naar Mariama en onze lokale man Ansu is een kunststof kast verstuurd. De school is weer voorzien van een flinke hoerveelheid tafels en wat stoelen, wederom geschonken door de Goejanverwelleschool in Gouda. We danken Edwin en Stef voor de opslag! En via de school worden ook altijd goederen uitgedeeld aan de gezinnen van de sponsorkinderen.

  Jubileum
Komende maand augustus is het vijf jaar geleden dat Stichting Elijah Gambia is opgericht. We kijken met dankbaarheid en veel plezier terug op de jaren dat we samen met u hebben kunnen bijdragen aan een fijner leven voor zo'n honderd kinderen en gezinnen in Gambia.
Hoe de school nu draait met meer dan 400 leerlingen, voortgezet onderwijs, computeronderwijs en een kleuterdependance in een ander gebied, is totaal niet meer te vergelijken met hoe we het schooltje vijf jaar geleden aantroffen. Het mooiste van helpen is dat je jezelf langzaam maar zeker overbodig maakt en dat de ander op eigen kracht verder kan. Zover is het nog niet, maar we werken er wel naar toe en wie weet heeft de nieuwe President van Gambia daar ook nog een positieve invloed op.
Financieel
Ook op financieel gebied mogen we terugzien op gezegende jaren. Zonder één probleem hebben we steeds aan alle lasten die we op ons hebben genomen kunnen voldoen. En veel meer dan dat!

Regelmatig ontvangen we naast de sponsorgelden individuele giften van mensen. En één van onze bestuursleden, die een passie voor preken heeft, laat de sprekersvergoeding al jaren storten op de rekening van de stichting!
Onlangs mochten we voor het vierde jaar op rij de zak met geld ontvangen die door de kinderen van de katholieke Parochie te Zoetermeer, bij elkaar geklust wordt rondom hun communie. Dit jaar werd deze rechtstreeks overhandigd aan onze penningmeester Jannie. Tijdens hun dienst op 8 oktober zal één van onze bestuursleden de kinderen weer persoonlijk bedanken.
Wist u dat als het gaat om liefdadigheid de katholieke kerk op vele plaatsen in de wereld, ook in Gambia, zeer actief is? Dit wordt de kinderen al vroeg geleerd, zo hebben wij zelf mogen ondervinden. Top!

janny


Beleidswijziging
We willen dit jaar een kleine beleidswijziging doorvoeren. Verhoudingsgewijs zitten er steeds meer van onze sponsorkinderen in de klassen van het voortgezet onderwijs. Dit onderwijs is bijna twee keer zo duur als het kleuter en basisonderwijs. Het afgelopen schooljaar hebben we als stichting 1000 euro extra uitgetrokken om hierin tegemoet te komen en ook de school heeft een deel van de extra kosten op zich genomen. We gaan de komende jaren het zwaartepunt leggen op het voortgezet onderwijs, zodat we alle kinderen met wie we een sponsoring zijn aangegaan ook daadwerkelijk de hele school kunnen laten doorlopen. Praktisch betekent dit dat we sponsors die vrijkomen, omdat hun kind na grade 9 met een diploma op zak de school heeft verlaten, geen nieuw kind aanbieden, maar vragen of zij een duosponsoring (samen met een andere sponsor) aan willen gaan voor één van onze kinderen die in het voortgezet onderwijs zitten. Wanneer dit van toepassing is dan zullen we u daar persoonlijk over benaderen.
Tot zover deze nieuwsbrief.
Met een hartelijke groet,
Ab de Raad, Jannie de Raad-van Kleef, Edwin Tijdeman, Klaas Buijze en Leny ten Hove-Buijze