Wie we zijn

Bestuur:
Leny ten Hove en Klaas Buijze zijn de initiatiefnemers voor de oprichting van Stichting Elijah Gambia. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vijf leden van de Baptisten Gemeente Zoetermeer.

Doel:
Stichting Elijah Gambia levert aan bijdrage aan de strijd tegen armoede in West-Afrika en meer in het bijzonder in Gambia. Hierbij richt de stichting zich op het verbeteren van het bestaans- en ontwikkelingsniveau in brede zin van het woord, te weten scholing, voeding, gezondheid en huisvesting van met name individuele kinderen en hun gezinnen.

Visie:
De stichting werkt vanuit een christelijke visie, waarbij in de hulpverlening aan individuele  kinderen, volwassenen of gezinnen geen enkel onderscheid gemaakt wordt tussen ras, cultuur of godsdienst. Bij directe ondersteuning van lokale initiatieven zal de stichting aansluiten bij organisaties die eveneens vanuit een christelijk uitgangspunt actief zijn en waarmee de overheid geen bemoeienis heeft: de zogenaamde 'Non Government Organisation'.

Oprichting stichting Elijah Gambia

Stichting Elijah Gambia is opgericht op 14 augustus 2012.
Dit initiatief is tot stand gekomen n.a.v. een vakantie van Leny ten Hove en Klaas Buijze in The Gambia, West-Afrika, in maart 2012. Zij waren geschokt door de armoede en het zeer lage ontwikkelingsniveau die zij daar aantroffen. Wij kunnen helaas niet alle ontwikkelingslanden of heel Gambia op een hoger niveau trekken, maar we kunnen en mogen ook niet over onze kant laten gaan waarmee we daar geconfronteerd zijn. Daarom hebben we samen met een aantal leden van de Baptisten Gemeente Zoetermeer Stichting Elijah Gambia opgericht met als doel kleinschalige projecten op te zetten om iets te kunnen betekenen voor de mensen daar die God op ons pad heeft gebracht en nog gaat brengen.


Onze stichting draagt de naam: Stichting Elijah Gambia.
'Elijah' is de eerste voornaam van een Gambiaanse Pastor die missionair werk doet onder de armere Gambiaanse bevolking. Hij leeft en werkt vanuit de afhankelijkheid van Gods voorziening. Mede door de contacten met hem zijn wij geïnspireerd tot het oprichten van Stichting Elijah Gambia. Elijah (Elia) is ook een profeet in de bijbel die verzorgd en gevoed werd door God zelf, toen hij moest vluchten voor de koning (1Kon.17). God gebruikte hiervoor raven. De hand en de raaf in het logo weerspiegelen de afhankelijkheid van Gods voorziening. Het logo is ontworpen door Bouke Witteveen.