Oprichting stichting Elijah Gambia

Stichting Elijah Gambia is opgericht op 14 augustus 2012.
Dit initiatief is tot stand gekomen n.a.v. een vakantie van Leny ten Hove en Klaas Buijze in The Gambia, West-Afrika, in maart 2012. Zij waren geschokt door de armoede en het zeer lage ontwikkelingsniveau die zij daar aantroffen. Wij kunnen helaas niet alle ontwikkelingslanden of heel Gambia op een hoger niveau trekken, maar we kunnen en mogen ook niet over onze kant laten gaan waarmee we daar geconfronteerd zijn. Daarom hebben we samen met een aantal leden van de Baptisten Gemeente Zoetermeer Stichting Elijah Gambia opgericht met als doel kleinschalige projecten op te zetten om iets te kunnen betekenen voor de mensen daar die God op ons pad heeft gebracht en nog gaat brengen.


Onze stichting draagt de naam: Stichting Elijah Gambia.
'Elijah' is de eerste voornaam van een Gambiaanse Pastor die missionair werk doet onder de armere Gambiaanse bevolking. Hij leeft en werkt vanuit de afhankelijkheid van Gods voorziening. Mede door de contacten met hem zijn wij geïnspireerd tot het oprichten van Stichting Elijah Gambia. Elijah (Elia) is ook een profeet in de bijbel die verzorgd en gevoed werd door God zelf, toen hij moest vluchten voor de koning (1Kon.17). God gebruikte hiervoor raven. De hand en de raaf in het logo weerspiegelen de afhankelijkheid van Gods voorziening. Het logo is ontworpen door Bouke Witteveen.