Gegevens ANBI:

  • Naam: Stichting Elijah Gambia
  • RSIN/fiscaalnummer ANBI: 851892899
  • IBANnummer: NL40INGB0007039463
  • Contactgegevens: klik hier voor de gegevens

Bestuurssamenstelling:
L.K. ten Hove-Buijze voorzitter
E.R. Tijdeman secretaris
J. de Raad-van Kleef penningmeester

Beleidsplan van onze stichting vind u hier.
Beloningsbeleid:
De stichting hanteert geen beloningen voor werkzaamheden van bestuursleden of anderen.
Alle inkomsten worden direct besteed aan de doelen.
Kosten die het runnen van de stichting met zich meebrengt worden zoveel mogelijk door het bestuur zelf gedragen.
Werkbezoeken aan Gambia worden eveneens volledig door bestuursleden zelf bekostigd.
De doelstelling van onze stichting vind u hier.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten vind u op onze website bij projecten en bij onze nieuwsbrieven.

Over het financieel reilen en zeilen van de stichting vindt u hier de stukken.

We maken per jaar een verantwoording over het afgelopen jaar en een begroting voor het volgende jaar.

2015  financieel overzicht 2015

2016  financieel overzicht 2016 en begroting 2017

2017 jaarrekening 2017 en begroting 2018

2018: Jaarrekening 2018 en begroting 2019