Wie we zijn

Bestuur:
Leny ten Hove en Klaas Buijze zijn de initiatiefnemers voor de oprichting van Stichting Elijah Gambia. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vijf leden van de Baptisten Gemeente Zoetermeer.

Doel:
Stichting Elijah Gambia levert aan bijdrage aan de strijd tegen armoede in West-Afrika en meer in het bijzonder in Gambia. Hierbij richt de stichting zich op het verbeteren van het bestaans- en ontwikkelingsniveau in brede zin van het woord, te weten scholing, voeding, gezondheid en huisvesting van met name individuele kinderen en hun gezinnen.

Visie:
De stichting werkt vanuit een christelijke visie, waarbij in de hulpverlening aan individuele  kinderen, volwassenen of gezinnen geen enkel onderscheid gemaakt wordt tussen ras, cultuur of godsdienst. Bij directe ondersteuning van lokale initiatieven zal de stichting aansluiten bij organisaties die eveneens vanuit een christelijk uitgangspunt actief zijn en waarmee de overheid geen bemoeienis heeft: de zogenaamde 'Non Government Organisation'.